Výškové práce Oliva s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 264 53 754
DIČ: CZ264 53 754

605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

2000

Újezd 3, Praha 5                   - Oprava a nátěr fasády předního a zadního traktu. Plocha 700 m2

Koospol, Praha 6                  - Nátěr fasády a mytí oken. Plocha 11 000 m2

Balbínova 22, Praha 2            - Oprava a nátěr rohové fasády. Plocha 1 000 m2

Slovanský dům, Praha 1         - 4 krát protipožární nátěr konstrukcí - 3 kina. Plocha 1 300 m2 

Základní škola Sdružení,P3    - Oprava a nátěr fasády. Plocha  2 300 m2
               
Oldřichova 10, Praha 2          - Oprava + nátěr fasády předního a zadního traktu, nátěr střechy. Plocha 500 m2              
  
Oldřichova 11, Praha 2          - Oprava a nátěr fasády do 2. patra. Plocha 150 m2 
 
Budova BIS, Praha 5             - Oprava těsnění v okolí oken

Vltavská 13, Praha 5              - Nátěr klempířských prvků

Moskevská 42, Praha 3          - Výměna žlabů a svodů 

Čechův most,Praha                 - Nátěr plynového potrubí uvnitř mostu - 2 potrubí. Plocha 400 m2

Husitská 52, Praha 3               - Oprava a nátěr dvou světlíků. Plocha 200 m2 

Biskupcova 42, Praha 3          - Oprava a nátěr světlíku. Plocha 350 m2
                   
Polská 48, Praha 2                  - Oprava a nátěr fasády- po první římsu ( přízemí). Plocha 100 m2

Boulder Bar, Praha 1               - Celková rekonstrukce prostor. Stavební práce, rozvod elektřiny, vzduchotechniky,
                                                  instaletérské práce

Reference