Výškové práce O&T s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 180 23 754

608 700 866 - Aleš Trčka
605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

Kováků 16, Praha 5

Oprava a nátěr zadní fasády. 100% nová omítka.
Výměna klempířských prvků včetně části střechy - měď.
Plocha 400 m2

Rok realizace: 2009
Galerie