Výškové práce O&T s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 180 23 754

608 700 866 - realizace
605 700 820 - realizace
605 700 818 - asistence

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

Malířská 6, Praha 6

Oprava a nátěr nástavby na zadní fasádě
Betonování římsy a nové oplechování (pozink)
Plocha 30 m2

Rok realizace: 2009
Galerie