Výškové práce O&T s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 180 23 754

608 700 866 - Aleš Trčka
605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

Dukelských hrdinů 42, Praha 7

Oprava a nátěr přední fasády. Rekonstrukce balkonů.
Restaurování malby a oprava štukových prvků.
Plocha 400 m2

Rok realizace: 2008
Galerie