VPO Praha s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 180 23 754

608 700 866 - Aleš Trčka
605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

Radlická 42, Praha 5

Oprava a nátěr fasády z větší části výměna klempířských prvků.
Plocha: 250 m2
Rok realizace: 1998
Galerie