VPO Praha s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 180 23 754

608 700 866 - Aleš Trčka
605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

Činnosti

Činnosti, které provádíme:

 • Správa a údržba budov
 • Oprava a nátěr fasády (horolezeckou technikou i z lešení)
 • Výroba a montáž veškerých klempířských prvků
 • Výroba a montáž štukových prvků
 • Nátěry ocelových konstrukcí a klempířských prvků
 • Mytí oken a světlíků na nepřístupných místech
 • Instalace zábran proti holubům
 • Tmelení a přetmelování panelových spár pružným tmelem
 • Zateplování budov
 • Instalace reklamních prvků a svítidel
 • Prořezávání vysokých a obtížně dostupných stromů
 • Montáž vzduchotechniky
 • Lakování oken
 • Oprava střech
 • Veškeré úpravy interiérů včetně instalatérských prací