Výškové práce Oliva s.r.o.
Oldřichova 264/11
Praha 2, 128 00

IČO: 264 53 754
DIČ: CZ264 53 754

605 700 820 - Jiří Oliva
605 700 818 - Lenka Chválová

E-mail: info@vyskovepraceoliva.cz

2009

Janovského 25, Praha 7            - Oprava přední fasády. Plocha 450 m2. Práce z lešení. Terasa Schluter system.

Náměstí 14. října 2, Praha 5      - Oprava balkonů

Thámova 2, Praha 8                  - Oprava zadní fasády. Plocha 300 m2. Práce pomocí horolezecké techniky

U dubu 41, Praha                     - Kompletní výměna svodů a žlabů

Kováků 16, Praha 5                 - Oprava zadní fasády. Plocha 350 m2. Práce z lešení

Vyžlovská 30, Praha 10           - Oprava zadní fasády a komínů. Plocha 100 m2. Práce z lešení

Vokovická 685, Praha 6          - Oprava panelů zábradlí a monáž protiholubích zábran. Práce pomocí horolezecké techniky

Tylovo náměstí 2, Praha 2        - Montáž protiholubích zábran. Práce pomocí horolezecké techniky

Na Václavce 14, Praha 5         - Deratizace světlíku a montá protiholubích zábran. Práce pomocí horolezecké techniky

Krásnohorské 21 a 23, Plzeň   - Montáž protiholubích sítí. Práce pomocí horolezecké techniky

Janáčkovo nábřeží 5, Praha 5   - Oprava balkonů na zadní fasádě. Práce z lešení

Na Celné 2, Praha 5                 - Zastřešení velkého světlíku

Petra Slezáka 8, Praha 8           - Oprava fasády ve světlíku. Práce pomocí horolezecké techniky

Přístavní 40, Praha 8                 - Montáž vzt potrubí

Malířská 6, Praha 6                  - Oprava a nátěr zadní nástavby

Korunní 9, Praha 2                   - Oprava balkonů

Kostel sv. Václava, P-5            - Proti holubí zábrany

Na Zlíchově 27, Praha 5           - Pouze nátěr části přední fasády

Reference